Hướng Dẫn Cách Kích Gói Đầu Tư Coin Đào FTC Đỉnh Nhất 2020 - 2021 - 2022


Bước 1: Có 3 cách để kích gói đầu tư cho thành viên
Cách 1: Chuyển ETH hoặc USDT vào ví deposit ETH hoặc USDT của tài khoản muốn kích gói
Cách 2: Chuyển hoa hồng hoặc lãi nhận được là $ vào username của
 tài khoản muốn kích gói
Cách 3: Chuyển coin FTC vào ví deposit FTC coin của tài khoản muốn kích gói
Bước 2: Sau khi kiểm tra đủ số tiền cần đầu tư ở mục "BALANCE", thì nhấp vào mục "Plan Package", tiếp tục chọn gói đầu tư và nhấp tiếp "PURCHASE", tiếp tục nhấp vào "CONFIRM", và cuối cùng nhấp vào "GREAT" là xong
Click vào hình ảnh "Đăng ký" ở trên hoặc đường link dưới đây để liên lạc với anh DHL:
LienLacVoiAnhDHL (Click Ngay)

Không có nhận xét nào: