Chiến Lược Hợp Lực Của DHL Cùng Với Các Anh Em Tại Coin Dự Án FPCC (28/05/2020)


<QUYỀN LỢI KHI HỢP TÁC VỚI LEADER DHL TẠI FPCC>
Thứ 1: Được chia 10% thu nhập ID Mr DHL - Chia đều tầm 5tr-100tr/tháng/mỗi anh em
(Điều kiện: 10000$ doanh số cả team/tháng)
Thứ 2:
 Được chia 20% thu nhập ID Tổng Việt Nam - Chia đều tầm 5tr/tháng/mỗi anh em
(Điều kiện: 5000$ doanh số cả team/tháng)
Thứ 3: Được chia 40% thu nhập ID Tổng Việt Nam - Chia tầm 10tr-50tr/tháng/mỗi anh em
(Điều kiện: 10000$ doanh số cả team/tháng)
Thứ 4: Được hỗ trợ 7% trên doanh số tạo ra
(Không cần điều kiện, có doanh số là được chi)
Thứ 5: Được hỗ trợ 1 nhánh mạnh, chỉ cần tập trung phát triển nhánh còn lại 
(Đảm bảo cân nhánh, thiếu bao nhiêu, bù bấy nhiêu)

Click vào hình ảnh "Đăng ký" ở trên hoặc đường link dưới đây để liên lạc với anh DHL:
LienLacVoiAnhDHL (Click Ngay)

Không có nhận xét nào: