Chương Trình Promotion Của Team "King Crypto Club" Dành Cho Thành Viên FPCC VN

Chào các anh em thành viên FPCC Việt Nam. Đây là mục thông tin về chương trình promotion của Team "King Crypto Club" dành cho thành viên FPCC Việt Nam sẽ liên tục cập nhật mới nhất, để giúp cho các thành viên nắm bắt và tận dụng.
* Promotion 24/05 đến 31/05: 
Chào các thành viên FPCC VN, Team "King Crypto Club" đã phát động chương trình promotion tặng hiện vật hoặc tiền mặt, được diễn ra từ ngày 24/05 đến 31/05/2020 như sau
👍 Gói 1k tặng ngay 20 hộp Trà Tiên Thảo trị giá 50$ hoặc 45$ tiền mặt
👍 Gói 5k tặng ngay 01 máy Vật Lý Trị Liệu + 1 máy Lọc Nước trị giá 350$ hoặc 330$ tiền mặt
👍 Gói 10k tặng ngay 01 xe Honda Blade trị giá 700$ hoặc 650$ tiền mặt
👍 Gói 25k tặng ngay 01 xe Honda Vision trị giá 1600$ hoặc 1500$ tiền mặt
Chúc cả nhà tận dụng promotion tốt nhất cho chính bản thân mình và cho đội nhóm ❤️
* Promotion 04/05 đến 14/05: 
Chào các thành viên FPCC VN, Team "King Crypto Club" đã phát động chương trình promotion tặng hiện vật hoặc tiền mặt, được diễn ra từ ngày 04/05 đến 14/05/2020 như sau
👍 Gói 1k tặng ngay 20 hộp Trà Tiên Thảo trị giá 50$ hoặc 45$ tiền mặt
👍 Gói 5k tặng ngay 01 máy Vật Lý Trị Liệu + 1 máy Lọc Nước trị giá 350$ hoặc 330$ tiền mặt
👍 Gói 10k tặng ngay 01 xe Honda Blade trị giá 700$ hoặc 650$ tiền mặt
👍 Gói 25k tặng ngay 01 xe Honda Vision trị giá 1600$ hoặc 1500$ tiền mặt
Chúc cả nhà tận dụng promotion tốt nhất cho chính bản thân mình và cho đội nhóm ❤️
* Promotion 15/04 đến 22/04: 
Chào các thành viên FPCC VN, Team "King Crypto Club" đã phát động chương trình promotion tặng vàng, với mong muốn giúp mọi người có thêm thu nhập mùa dịch, và giúp mọi người đến với FPCC thu lại lợi nhuận nhanh nhất, nên chương trình promotion tuần lễ vàng từ ngày 15/04 đến 22/04/2020 được diễn ra như sau
👍 Gói 5k tặng ngay 1.5 chỉ vàng = 300$
👍 Gói 10k tặng ngay 4 chỉ vàng = 800$
👍 Gói 25k tặng ngay 1.5 cây vàng = 3000$
Đoàn kết là sức mạnh để đi đến thành công , FPCC đã và đang làm được điều đó 
Chúc cả nhà cùng nhau sở hữu nhiều coin FPCC có giá trị nhất ❤️
* Promotion 07/04 đến 14/04: 
Chào các thành viên FPCC VN, Team "King Crypto Club" đã phát động chương trình promotion tặng vàng, với mong muốn giúp mọi người có thêm thu nhập mùa dịch, và giúp mọi người đến với FPCC thu lại lợi nhuận nhanh nhất, nên chương trình promotion tuần lễ vàng từ ngày 07/04 đến 14/04/2020 được diễn ra như sau
👍 Gói 5k tặng ngay 1.5 chỉ vàng = 300$
👍 Gói 10k tặng ngay 4 chỉ vàng = 800$
👍 Gói 25k tặng ngay 1.5 cây vàng = 3000$
Đoàn kết là sức mạnh để đi đến thành công , FPCC đã và đang làm được điều đó 
Chúc cả nhà cùng nhau sở hữu nhiều coin FPCC có giá trị nhất ❤️
* Promotion 26/03 đến 31/03: 

Chào các thành viên FPCC VN, Team "King Crypto Club" đã phát động chương trình protion tặng vàng và coin FPCC, với mong muốn giúp mọi người có thêm thu nhập mùa dịch, và giúp mọi người đến với FPCC thu lại lợi nhuận nhanh nhất, nên chương trình tuần lễ vàng được diễn ra như sau
👍 Gói 1k được tặng thêm 50fpcc
👍 Gói 5k tặng ngay 300fpcc và 1.5 chỉ vàng 
👍 Gói 10k tặng ngay 800fpcc và 4 chỉ vàng 
👍 Gói 25k tặng ngay 2000fpcc và 1,5 cây vàng
Đoàn kết là sức mạnh để đi đến thành công , FPCC đã và đang làm được điều đó 
Chúc cả nhà cùng nhau sở hữu nhiều coin FPCC có giá trị nhất ❤️


Click vào hình ảnh "Đăng ký" ở trên hoặc đường link dưới đây để liên lạc với anh DHL:
LienLacVoiAnhDHL (Click Ngay)

Không có nhận xét nào: