Chiến Lược Hợp Lực Của DHL Cùng Với 5 Anh Em Tại Coin Dự Án FPCC (27/03/2020)


<QUYỀN LỢI KHI HỢP TÁC VỚI LEADER DHL VÀ CLB "KING CRYPTO" TẠI FPCC> 1. Được hưởng 10% thu nhập cân nhánh của ID DHL (Điều kiện: Phát sinh doanh số 10000$/tháng cả team) - Đủ 5 suất sẽ đóng lại (hiện có 2 suất, còn 3 suất) 2. Được hưởng 2% doanh số tạo ra tương ứng với chi phí hệ thống hỗ trợ (Không có điều kiện, bao nhiêu cũng được tính 2% doanh số) - Không giới hạn số suất 3. Được hưởng 20% thu nhập mã tổng thị trường Việt Nam chia đều cho các Leader (Điều kiện: Phát sinh doanh số 10000$/tháng cả team) - Đủ 100 suất sẽ đóng lại (hiện có 30 suất, còn 70 suất) 4. Được hưởng 40% thu nhập mã tổng thị trường Việt Nam chia theo % doanh số các Leader đem về (Điều kiện: Phát sinh doanh số 10000$/tháng cả team) - Đủ 100 suất sẽ đóng lại (hiện có 30 suất, còn 70 suất) 5. Đảm bảo cân nhánh, doanh số nhánh mạnh có sẵn (Đổ ko kịp cân nhánh, sẽ bù đủ cho anh em) - Không giới hạn số suất
Click vào hình ảnh "Đăng ký" ở trên hoặc đường link dưới đây để liên lạc với anh DHL:
LienLacVoiAnhDHL (Click Ngay)

Không có nhận xét nào: