Tổng Hợp 1 Số Dự Án Đầu Tư Tài Chính Uy Tín, Tốt Nhất Trong Năm 2019-2020 (02/12/2019)


Sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn 1 số dự án đầu tư uy tín, tốt nhất trong năm 2019-2020 mà mình nắm bắt được để giúp bạn có được những cái nhìn tổng quan nhất cho việc đầu tư cho chính mình và những mối quan hệ mà mình kết nối vào.

1. EXXA Wallet:
 • Hình thức: Coin ví
 • Sơ đồ: Mặt trời
 • Trạng thái: Đang chạy
 • Ra mắt: 29/09/2019
 • Trụ sở chính: Singapor
 • Chấp nhận: BTC, ETH, LTC, USDT
 • Đầu tư: tối thiểu $300, tối đa $50,000
 • Rút gốc: trước 30 ngày phí 10%, sau 30 ngày miễn phí
 • Lợi nhuận: 0.2%/ngày = 6%/tháng, được trả hàng ngày bằng EXXA
 • Hoa hồng100% lãi F1, 50% lãi F2, 5% F3 đến F21,...
 • Webexxa.net
2. EXW Wallet:
 • Hình thức: Coin ví
 • Sơ đồ: Mặt trời
 • Trạng thái: Đang chạy
 • Ra mắt: 24/09/2019
 • Trụ sở chính: Áo
 • Chấp nhận: BTC, ETH, EUR
 • Đầu tư: tối thiểu EUR300
 • Rút gốc: trước 30 ngày phí 10%, sau 30 ngày miễn phí
 • Lợi nhuận0.3%/ngày = 9%/tháng, được trả hàng ngày bằng EXW
 • Hoa hồng50% lãi F1, 20% lãi F2,3, 10%F4, 5%F5,6,7, 2%F8,9, 1%F10
 • Webexw-wallet.com
3. F2 Trading:
 • Hình thức: Ủy thác trading
 • Sơ đồ: Nhị phân
 • Trạng thái: Đã Ngưng
 • Ra mắt: 19/07/2019
 • Trụ sở chính: Hàn Quốc
 • Chấp nhận: BTC, ETH
 • Đầu tư: tối thiểu $100
 • Trả lãi và gốc: 300%, trả từ thứ  2 đến thứ 6 mỗi tuần trong vòng 200 ngày
 • Lợi nhuận0.8% đến 2%/ngày = 30%/tháng, được trả hàng ngày bằng $
 • Hoa hồng6% trực tiếp, 8% cân nhánh, 2% lãi/lãi hàng ngày từ f1 đến f10,...
 • Webf2tradingcorporation.net
4. Eagle Rock Global:
 • Hình thức: Ủy thác trading
 • Sơ đồ: Mặt trời
 • Trạng thái: Đang chạy
 • Ra mắt: 20/04/2018
 • Trụ sở chính: Anh Quốc
 • Chấp nhận: BTC, ETH, ETC, LTC, BCH,...
 • Đầu tư: tối thiểu $100, tối đa $1,000,000
 • Rút gốc: 3, 6, 9, 12, 15, 18 tháng
 • Lợi nhuận6%, 7.5%, 9%, 12%, 13.5%, 15%/tháng, được trả hàng ngày bằng $
 • Hoa hồng: 2-10% trực tiếp tùy gói đầu tư, 2-15% lãi/lãi từ f1 đến f10, thưởng $ tùy cấp bậc 
 • Webeaglerockglobal.org

1 nhận xét: