Sự Kiện Chào Đón Thị Trường Philippines Tham Gia Vào Dự Án Crypto Rewards Global (31/08/2019)

Vui mừng chào đón đất nước Philippines, ngày 31/08/2019 đã tổ chức sự kiện đầu tiên về dự án Crypto Rewards Global tại thủ đô Malina. Thời gian tới, sẽ có liên tiếp những sự kiện ở nhiều quốc gia khác tiếp tục chia sẻ về cơ hội tuyệt vời của dự án. Không có nhận xét nào: