Promotion Nhận Thưởng Hiện Vật & Vé Dự Sự Kiện Tại Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam Cùng Với Leader 7 Quốc Gia Châu Á Tại Dự Án Crypto Rewards Global (02/09 - 25/09/2019)


Xin chúc mừng sự kiện của chúng tôi trên Philipines đã kết thúc thành công. Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị một sự kiện mới sẽ diễn ra tại Đà Nẵng, Việt Nam.

 Trong dịp tuyệt vời này, chúng tôi muốn mang đến một cơ hội mới cho các thành viên / nhà đầu tư của chúng tôi, những người sẽ đầu tư vào ngày 2 đến ngày 25 tháng 9 năm 2019 với các quy tắc và điều kiện sau:

 1. Dành cho nhà đầu tư:
 - Người có tổng vốn đầu tư 10.000 đô la sẽ nhận được 1 iPhone XS (1000 đô la).
 - Người có tổng vốn đầu tư 20.000 đô la sẽ nhận được vé du lịch và tham gia sự kiện của chúng tôi.
 - Người có tổng vốn đầu tư 30.000 đô la sẽ nhận được 2 vé du lịch và tham gia sự kiện của chúng tôi.
 - Người có tổng vốn đầu tư 50.000 đô la sẽ nhận được 2 vé du lịch và tham gia sự kiện của chúng tôi và iPhone XS (1000 $).

 2. Đối với các nhà lãnh đạo: 

- Người tài trợ 2 gói 10.000 đô la hoặc doanh số bán hàng trực tiếp tích lũy trên 20.000 đô la sẽ nhận được 1 vé du lịch và tham gia sự kiện của chúng tôi.

Xin lưu ý, tất cả các điều kiện sẽ áp dụng cho các thành viên / nhà đầu tư sẽ đầu tư vào ngày 2 đến ngày 25 tháng 9.

Với chương trình khuyến mãi mới này, Crypto Awards Global tin rằng các thành viên / nhà đầu tư của chúng tôi sẽ được hưởng nhiều lợi ích hơn từ chúng tôi.  Chúng tôi cảm ơn các thành viên / nhà đầu tư đã đầu tư hoặc tham gia với chúng tôi để cùng nhau xây dựng thành công lớn.

Trân trọng,
 Nhóm phần thưởng tiền điện tử.

Không có nhận xét nào: