Bí Quyết Phát Triển Dự Án Crypto Rewards Global Đạt Hiệu Quả Cao Trong Hành Trình Chinh Phục Đỉnh Cao Sự Thành Công

- 4 nguồn thu nhập tại CBR
(Demo quyền lợi của gói 1000$, làm 2 mã số 1000$, lấy mã số thứ 1 bảo trợ mã số thứ 2, sau đó lấy mã số thứ 2 bảo trợ các f1, sẽ nhận được 10% lãi/lãi mã số thứ 1, 15% lãi/lãi mã số thứ 2, tổng nhận là 25% lãi/lãi của các f1)
  + Doanh số: 5% (Nhận liền)
  + Trực tiếp: 6% (Nhận liền)
  + Cân nhánh: 6% (Nhận liền)
  + 25% lãi/lãi (Nhận mỗi ngày / mỗi tháng / mỗi năm)
  * Gói 1000$ (Lãi 0.733%/ngày = 22%/tháng = 264%/năm, cụ thể 7.333$/ngày = 220$/tháng = 2640$/năm)
- Bảo trợ 1 gói 1000$ 
  + Nhận liền: 17% = 170$
  + Thu nhập thụ động 360 ngày: 25%x7.333$ = 1.83$/ngày = 55$/tháng = 660$/năm
- Bảo trợ 10 gói 1000$ 
  + Nhận liền: 17% = 170$x10 = 1700$
  + Thu nhập thụ động 360 ngày: 25%x7.333$x10gói = 18.3$/ngày = 550$/tháng = 6600$/năm
 * Gói 3000$ (Lãi 0.766%/ngày = 23%/tháng = 276%/năm, cụ thể 23$/ngày = 690$/tháng = 8280$/năm)
- Bảo trợ 1 gói 3000$ 
  + Nhận liền: 17% = 510$
  + Thu nhập thụ động 360 ngày: 25%x23$ = 5.75$/ngày = 172.5$/tháng = 2070$/năm
- Bảo trợ 10 gói 3000$ 
  + Nhận liền: 17% = 510$x10 = 5100$
  + Thu nhập thụ động 360 ngày: 25%x23$x10gói = 57.55$/ngày = 1725$/tháng = 20700$/năm
 * Gói 5000$ (Lãi 0.8%/ngày = 24%/tháng = 288%/năm, cụ thể 40$/ngày = 1200$/tháng = 14400$/năm)
- Bảo trợ 1 gói 5000$ 
  + Nhận liền: 17% = 850$
  + Thu nhập thụ động 360 ngày: 25%x40$ = 10$/ngày = 300$/tháng = 3600$/năm
- Bảo trợ 10 gói 5000$ 
  + Nhận liền: 17% = 850$x10 = 8500$
  + Thu nhập thụ động 360 ngày: 25%x40$x10gói = 100$/ngày = 3000$/tháng = 36000$/năm
 * Gói 10000$ (Lãi 0.833%/ngày = 25%/tháng = 300%/năm, cụ thể 83.333$/ngày = 2500$/tháng = 30000$/năm)
- Bảo trợ 1 gói 10000$ 
  + Nhận liền: 17% = 1700$
  + Thu nhập thụ động 360 ngày: 25%x83.333$ = 20.833$/ngày = 625$/tháng = 7500$/năm
- Bảo trợ 10 gói 10000$ 
  + Nhận liền: 17% = 1700$x10 = 17000$
  + Thu nhập thụ động 360 ngày: 25%x83.333$x10gói = 208.33$/ngày = 6250$/tháng = 75000$/năm

  ĐĂNG KÝ MÃ SỐ DƯỚI ĐƯỜNG LINK TẠI ĐÂY   
  https://www.cryptorewardsglobal.com/register?ref=O7d1z8s3upivJa3;l 

Không có nhận xét nào: