Home » » Giới Thiệu Tổng Quan Về Dự Án Coin Sàn Eliteam (02/10/2018)

Giới Thiệu Tổng Quan Về Dự Án Coin Sàn Eliteam (02/10/2018)

In bài này

Written By Dương Hồng Lễ on Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018 | Thứ Ba, tháng 10 02, 2018


1. CÁCH CÔNG TY TẠO RA LỢI NHUẬN CHI TRẢ LÃI & HOA HỒNG 
Thứ 1: Tạo ra sàn giao dịch phi tập trung thu phí giao dịch
Thứ 2: Tạo ra coin sàn Elitecoin (ETM) bán ra cho cộng đồng
Thứ 3: Xây dựng hệ thống cộng đồng trên nhiều quốc gia
(Công ty có hệ sinh thái để tạo lợi nhuận trả lãi & hoa hồng cho thành viên)

2. QUYỀN LỢI KHI ĐẦU TƯ CÁC GÓI TẠI ELITEAM
Các gói       Lãi/tháng       Chu kỳ              Thanh Khoản(70/30) 
Gói 200$     5%=10$          240$ (24T)       168/72(X10ETM)=720$
Gói 1000$   6%=60$          1440$ (24T)        1008/432 = 4320$
Gói 3000$   8%=240$        5760$ (24T)        4032/1728 = 17280$
Gói 5000$   10%=500$      12000$ (24T)      8400/3600 = 36000$
Gói 10000$ 12%=1200$    28800$ (24T)      20160/8640 = 86400$
Gói 25000$ 15%=3750$    62500$(16.6T)   43750/18750=187500$
Gói 100K$  20%=20000$ 333000$(16.6T)  233K/100K=1000000$
(Thanh khoản đầu vào và đầu ra là 70% BTC, ETH / 30% ETM)

3. QUYỀN LỢI KHI CHẠY HỆ THỐNG TẠI ELITEAM
Các gói         Trực tiếp       Nhị phân     Cộng hưởng nhị phân
Gói 200$         5%                   5%                    5%, 3%, 2% 
Gói 1000$       7%                   7%                    5%, 3%, 2%
Gói 3000$       9%                   8%                    5%, 3%, 2% 
Gói 5000$       10%                 10%                  5%, 3%, 2% 
Gói 10000$     10%                 10%                  5%, 3%, 2% 
Gói 25000$     10%                 10%                  5%, 3%, 2% 
Gói 100000$   10%                 10%                  5%, 3%, 2% 
(Thanh khoản đầu vào và đầu ra là 70% BTC, ETH / 30% ETM)

4. CHƯƠNG TRÌNH PROMOTION TẶNG THƯỞNG TẠI ELITEAM
Doanh số nhánh yếu cộng dồn: 100.000$ tặng Note 9 / 1k$
Doanh số nhánh yếu cộng dồn: 350.000$ tặng SH 150i / 5k$
Doanh số nhánh yếu cộng dồn: 1.000.000$ tặng xe hơi / 25k$
(Chương trình bắt đầu diễn ra từ ngày 01/10 - 15/12/2018)

<CHIẾN LƯỢC HỢP LỰC CỦA DƯƠNG HỒNG LỄ TẠI ELITEAM>
- Tặng 15% khi đầu tư trực tiếp mã số dưới Dương Hồng Lễ
- Xây dựng 1 nhánh mạnh hỗ trợ cho F1 cân nhánh thoải mái
- Hỗ trợ 8% trên doanh số được phát sinh từ hệ thống F1 tạo ra
- Hướng dẫn, hỗ trợ, hợp lực, tương tác 100% thời gian tại Eliteam
(Chương trình diễn ra mãi mãi, dài lâu, không giới hạn thời gian)

<BẢNG TÍNH VÍ DỤ MINH HỌA KHI TUYỂN DỤNG RA DOANH SỐ>
Tham gia 1000$: quyền lợi trực tiếp 7%, nhị phân 7%
Tuyển gói  Trực tiếp Nhị phân Hỗ trợ      Tổng Tiền
Gói 1000$       7%             7%      8%    22%x1000$ = 220$ = 5Tr
Gói 3000$       7%             7%      8%    22%x3000$ = 660$ = 15Tr
Gói 5000$       7%             7%      8%    22%x5000$ = 1100$ = 25Tr
Gói 10000$     7%             7%      8%    22%x10K$ = 2200$ = 50Tr
Gói 25000$     7%             7%      8%    22%x25K$ =5500$ = 125Tr
Gói 100000$   7%             7%      8%    22%x100K$=22K$ = 500Tr

Tham gia 3000$: quyền lợi trực tiếp 9%, nhị phân 8%
Tuyển gói  Trực tiếp Nhị phân Hỗ trợ      Tổng Tiền
Gói 1000$       9%             8%      8%    25%x1000$ = 250$ = 5Tr6
Gói 3000$       9%             8%      8%    25%x3000$ = 750$ = 16Tr8
Gói 5000$       9%             8%      8%    25%x5000$ = 1250$ = 28Tr
Gói 10000$     9%             8%      8%    25%x10K$ = 2500$ = 56Tr
Gói 25000$     9%             8%      8%    25%x25K$ =6250$ = 140Tr
Gói 100000$   9%             8%      8%    25%x100K$=25K$ = 560Tr

Tham gia 5000$: quyền lợi trực tiếp 10%, nhị phân 10%
Tuyển gói  Trực tiếp Nhị phân Hỗ trợ      Tổng Tiền
Gói 1000$       10%           10%    8%  28%x1000$ = 280$ = 6Tr3
Gói 3000$       10%           10%    8%  28%x3000$ = 840$ = 18Tr9
Gói 5000$       10%           10%    8%  28%x5000$ = 1400$ = 31Tr5
Gói 10000$     10%           10%    8%  28%x10K$ = 2800$ = 63Tr
Gói 25000$     10%           10%    8%  28%x25K$ = 7K$ = 157Tr5
Gói 100000$   10%           10%    8%  28%x100K$ = 28K$ = 630Tr

Share this article :
Website Cung Cấp Thông Tin Đầy Đủ Về Cơ Hội Đầu Tư Và Hợp Tác Kinh Doanh Triển Khai Coin Sàn Rất Tiềm Năng ETM
Copyright © 2018. Website Cung Cấp Thông Tin Đầy Đủ Về Cơ Hội Đầu Tư Và Hợp Tác Kinh Doanh Triển Khai Coin Sàn Rất Tiềm Năng ETM.
Đường Link website: Dự Án Eliteam | Hướng Dẫn ĐKý MS | Hướng Dẫn Vào Gói | Cổng Truy Cập Thông Tin Eliteam | Tin Tức | Bí Quyết Hệ Thống | Đăng Ký Tìm Hiểu Eliteam | Dự Án Eliteam | Hướng Dẫn ĐKý MS | Hướng Dẫn Vào Gói | Cổng Thông Tin Eliteam