Home » » Giới Thiệu Tổng Quát Về Dự Án Coin Sàn Eliteam(18/07/2018)

Giới Thiệu Tổng Quát Về Dự Án Coin Sàn Eliteam(18/07/2018)

In bài này

Written By Dương Hồng Lễ on Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018 | Thứ Tư, tháng 7 18, 2018


CƠ HỘI HỢP TÁC KD CÙNG CÔNG TY ELITEAM ĐẾN TỪ NƯỚC ANH

* Hệ sinh thái của Cty tạo ra lợi nhuận chia sẻ cho nhà đầu tư:
  Tạo ra sàn giao dịch phi tập trung thu phí giao dịch, tạo ra đồng coin ETM của Cty bán ra thị trường nội bộ và trên các sàn giao dịch bên ngoài, kết nối cộng đồng ở nhiều quốc gia trên thế giới.


 * Quyền lợi chạy hệ thống:
   - Giới thiệu trực tiếp: 5% cho tất cả các gói
   - Hoa hồng nhị phân: 5%(200$), 7%(1000$), 8%(3000$), 10%(5000$, 10000$, 25000$, 50000$)
   - Hoa hồng cộng hưởng thu nhập trên nhị phân: 5%(Đời 1), 3%(Đời 2), 2%(Đời 3)
  (Tính thanh khoản: Đầu vào và đầu ra là Btc, Ethereum, Bitcoin Cash, lãi và hoa hồng về mỗi ngày, tiền về ví trong vòng 12h đến 24h)

* Promotion trong 3 tháng của công ty: (Từ 22/06 đến 22/09/2018)
       Nhánh yếu 50.000$ thưởng 1000$
       Nhánh yếu 100.000$ thưởng 2000$
       Nhánh yếu 200.000$ thưởng 5000$
       Nhánh yếu 500.000$ thưởng 10000$
       Nhánh yếu 1.000.000$ thưởng 25000$
       Nhánh yếu 2.000.000$ thưởng 50000$

* Hợp lực của Dương Hồng Lễ:
  - Hỗ trợ 15% trên tổng số tiền đầu tư trực tiếp (Thanh khoản ngay khi đầu tư gói)
  - Chỉ cần chạy 1 nhánh còn lại (Đảm bảo cân nhánh, đầu tuần thanh khoản)
  - Promotion của Lễ (Doanh số phát sinh cộng dồn, khi nào đạt là tặng ngay)
       Doanh số cộng dồn 200$ tặng 20$              
       Doanh số cộng dồn 1000$ tặng 100$          
       Doanh số cộng dồn 5000$ tặng 200$          
       Doanh số cộng dồn 10.000$ tặng 300$      
       Doanh số cộng dồn 20.000$ tặng 400$      
       Doanh số cộng dồn 40.000$ tặng 500$      
       Doanh số cộng dồn 60.000$ tặng 600$       
       Doanh số cộng dồn 80.000$ tặng 700$       
       Doanh số cộng dồn 100.000$ tặng 800$    
       Doanh số cộng dồn 120.000$ tặng 900$
       Doanh số cộng dồn 140.000$ tặng 1000$ 
   (Cứ phát sinh 20000$ doanh số, tặng 1000$, không giới hạn thời gian)

* Thông tin về Eliteam:
   - Web truy cập office:
   - Facebook:
Share this article :
Website Cung Cấp Thông Tin Đầy Đủ Về Cơ Hội Đầu Tư Và Hợp Tác Kinh Doanh Triển Khai Coin Sàn Rất Tiềm Năng ETM
Copyright © 2018. Website Cung Cấp Thông Tin Đầy Đủ Về Cơ Hội Đầu Tư Và Hợp Tác Kinh Doanh Triển Khai Coin Sàn Rất Tiềm Năng ETM.
Đường Link website: Dự Án Eliteam | Hướng Dẫn ĐKý MS | Hướng Dẫn Vào Gói | Cổng Truy Cập Thông Tin Eliteam | Tin Tức | Bí Quyết Hệ Thống | Đăng Ký Tìm Hiểu Eliteam | Dự Án Eliteam | Hướng Dẫn ĐKý MS | Hướng Dẫn Vào Gói | Cổng Thông Tin Eliteam