Họp Câu Lạc Bộ Đầu Tư Eliteam Sài Gòn (16/07/2018)

Written By Dương Hồng Lễ on Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018 | Thứ Hai, tháng 7 16, 2018


Cơ hội hợp tác kinh doanh cùng công ty Eliteam đến từ nước Anh.
*Sản phẩm kinh doanh của Công ty tạo ra lợi nhuận chia sẻ cho nhà đầu tư:
  Hệ thống Mining, chuyên gia trading, tạo ra sàn giao dịch, ra đồng coin của Công ty,...
* Quyền lợi đầu tư:
   - Gói 200$: Lãi 10%/tháng + 10% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 1000$: Lãi 12%/tháng + 15% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 3000$: Lãi 15%/tháng + 18% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 5000$: Lãi 18%/tháng + 21% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 10000$: Lãi 21%/tháng + 24% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 25000$: Lãi 24%/tháng + 27% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 50000$: Lãi 28%/tháng + 30% coin ETM + 5% coin ETN
   (Coin ETM là coin của Công ty Eliteam, coin ETN là coin đã lên sàn của đối tác, lãi các gói trả 360 ngày, riêng gói 25000$, 50000$ lãi trả trong 300 ngày)
 * Quyền lợi chạy hệ thống:
   - Giới thiệu trực tiếp: 5% cho tất cả các gói
   - Hoa hồng nhị phân: 5%(200$), 7%(1000$), 8%(3000$), 10%(5000$, 10000$, 25000$, 50000$)
   - Hoa hồng cộng hưởng thu nhập trên nhị phân: 5%(Đời 1), 3%(Đời 2), 2%(Đời 3)
  (Tính thanh khoản: Đầu vào và đầu ra là Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, tiền về ví trong vòng 12h đến 24h)

Đây là thời điểm đi đầu của thị trường, được hợp tác với 1 Ekip rất mạnh, tính thanh khoản cao, dự án mới triển khai được chỉ 2 tuần lễ thôi, hãy mở lòng và chọn cho mình 1 nơi để đầu tư và xây dựng hệ thống thật nghiêm túc, năm 2018 sẽ là năm đột phá tài chính cho anh em chúng ta.
 
Link đăng ký làm F1 trực tiếp của Dương Hồng Lễ:  https://eliteam.co/authorize/register?ref=duonghongle84

 

Hướng Dẫn Sử Dụng Thành Thạo Office Eliteam (16/07/2018)


Cơ hội hợp tác kinh doanh cùng công ty Eliteam đến từ nước Anh.
*Sản phẩm kinh doanh của Công ty tạo ra lợi nhuận chia sẻ cho nhà đầu tư:
  Hệ thống Mining, chuyên gia trading, tạo ra sàn giao dịch, ra đồng coin của Công ty,...
* Quyền lợi đầu tư:
   - Gói 200$: Lãi 10%/tháng + 10% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 1000$: Lãi 12%/tháng + 15% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 3000$: Lãi 15%/tháng + 18% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 5000$: Lãi 18%/tháng + 21% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 10000$: Lãi 21%/tháng + 24% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 25000$: Lãi 24%/tháng + 27% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 50000$: Lãi 28%/tháng + 30% coin ETM + 5% coin ETN
   (Coin ETM là coin của Công ty Eliteam, coin ETN là coin đã lên sàn của đối tác, lãi các gói trả 360 ngày, riêng gói 25000$, 50000$ lãi trả trong 300 ngày)
 * Quyền lợi chạy hệ thống:
   - Giới thiệu trực tiếp: 5% cho tất cả các gói
   - Hoa hồng nhị phân: 5%(200$), 7%(1000$), 8%(3000$), 10%(5000$, 10000$, 25000$, 50000$)
   - Hoa hồng cộng hưởng thu nhập trên nhị phân: 5%(Đời 1), 3%(Đời 2), 2%(Đời 3)
  (Tính thanh khoản: Đầu vào và đầu ra là Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, tiền về ví trong vòng 12h đến 24h)

Đây là thời điểm đi đầu của thị trường, được hợp tác với 1 Ekip rất mạnh, tính thanh khoản cao, dự án mới triển khai được chỉ 2 tuần lễ thôi, hãy mở lòng và chọn cho mình 1 nơi để đầu tư và xây dựng hệ thống thật nghiêm túc, năm 2018 sẽ là năm đột phá tài chính cho anh em chúng ta.
 
Link đăng ký làm F1 trực tiếp của Dương Hồng Lễ:  https://eliteam.co/authorize/register?ref=duonghongle84

 

Eliteam Trailer Final Bằng Ngôn Ngữ English (16/07/2018)


Cơ hội hợp tác kinh doanh cùng công ty Eliteam đến từ nước Anh.
*Sản phẩm kinh doanh của Công ty tạo ra lợi nhuận chia sẻ cho nhà đầu tư:
  Hệ thống Mining, chuyên gia trading, tạo ra sàn giao dịch, ra đồng coin của Công ty,...
* Quyền lợi đầu tư:
   - Gói 200$: Lãi 10%/tháng + 10% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 1000$: Lãi 12%/tháng + 15% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 3000$: Lãi 15%/tháng + 18% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 5000$: Lãi 18%/tháng + 21% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 10000$: Lãi 21%/tháng + 24% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 25000$: Lãi 24%/tháng + 27% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 50000$: Lãi 28%/tháng + 30% coin ETM + 5% coin ETN
   (Coin ETM là coin của Công ty Eliteam, coin ETN là coin đã lên sàn của đối tác, lãi các gói trả 360 ngày, riêng gói 25000$, 50000$ lãi trả trong 300 ngày)
 * Quyền lợi chạy hệ thống:
   - Giới thiệu trực tiếp: 5% cho tất cả các gói
   - Hoa hồng nhị phân: 5%(200$), 7%(1000$), 8%(3000$), 10%(5000$, 10000$, 25000$, 50000$)
   - Hoa hồng cộng hưởng thu nhập trên nhị phân: 5%(Đời 1), 3%(Đời 2), 2%(Đời 3)
  (Tính thanh khoản: Đầu vào và đầu ra là Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, tiền về ví trong vòng 12h đến 24h)

Đây là thời điểm đi đầu của thị trường, được hợp tác với 1 Ekip rất mạnh, tính thanh khoản cao, dự án mới triển khai được chỉ 2 tuần lễ thôi, hãy mở lòng và chọn cho mình 1 nơi để đầu tư và xây dựng hệ thống thật nghiêm túc, năm 2018 sẽ là năm đột phá tài chính cho anh em chúng ta.
 
Link đăng ký làm F1 trực tiếp của Dương Hồng Lễ:  https://eliteam.co/authorize/register?ref=duonghongle84

 

Hướng Dẫn Sử Dụng Office Eliteam Bằng Ngôn Ngữ English (15/07/2018)


Cơ hội hợp tác kinh doanh cùng công ty Eliteam đến từ nước Anh.
*Sản phẩm kinh doanh của Công ty tạo ra lợi nhuận chia sẻ cho nhà đầu tư:
  Hệ thống Mining, chuyên gia trading, tạo ra sàn giao dịch, ra đồng coin của Công ty,...
* Quyền lợi đầu tư:
   - Gói 200$: Lãi 10%/tháng + 10% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 1000$: Lãi 12%/tháng + 15% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 3000$: Lãi 15%/tháng + 18% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 5000$: Lãi 18%/tháng + 21% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 10000$: Lãi 21%/tháng + 24% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 25000$: Lãi 24%/tháng + 27% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 50000$: Lãi 28%/tháng + 30% coin ETM + 5% coin ETN
   (Coin ETM là coin của Công ty Eliteam, coin ETN là coin đã lên sàn của đối tác, lãi các gói trả 360 ngày, riêng gói 25000$, 50000$ lãi trả trong 300 ngày)
 * Quyền lợi chạy hệ thống:
   - Giới thiệu trực tiếp: 5% cho tất cả các gói
   - Hoa hồng nhị phân: 5%(200$), 7%(1000$), 8%(3000$), 10%(5000$, 10000$, 25000$, 50000$)
   - Hoa hồng cộng hưởng thu nhập trên nhị phân: 5%(Đời 1), 3%(Đời 2), 2%(Đời 3)
  (Tính thanh khoản: Đầu vào và đầu ra là Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, tiền về ví trong vòng 12h đến 24h)

Đây là thời điểm đi đầu của thị trường, được hợp tác với 1 Ekip rất mạnh, tính thanh khoản cao, dự án mới triển khai được chỉ 2 tuần lễ thôi, hãy mở lòng và chọn cho mình 1 nơi để đầu tư và xây dựng hệ thống thật nghiêm túc, năm 2018 sẽ là năm đột phá tài chính cho anh em chúng ta.
 
Link đăng ký làm F1 trực tiếp của Dương Hồng Lễ:  https://eliteam.co/authorize/register?ref=duonghongle84

 

Hướng Dẫn Đăng Ký Mã Số Tại Eliteam (16/07/2018)


Cơ hội hợp tác kinh doanh cùng công ty Eliteam đến từ nước Anh.
*Sản phẩm kinh doanh của Công ty tạo ra lợi nhuận chia sẻ cho nhà đầu tư:
  Hệ thống Mining, chuyên gia trading, tạo ra sàn giao dịch, ra đồng coin của Công ty,...
* Quyền lợi đầu tư:
   - Gói 200$: Lãi 10%/tháng + 10% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 1000$: Lãi 12%/tháng + 15% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 3000$: Lãi 15%/tháng + 18% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 5000$: Lãi 18%/tháng + 21% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 10000$: Lãi 21%/tháng + 24% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 25000$: Lãi 24%/tháng + 27% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 50000$: Lãi 28%/tháng + 30% coin ETM + 5% coin ETN
   (Coin ETM là coin của Công ty Eliteam, coin ETN là coin đã lên sàn của đối tác, lãi các gói trả 360 ngày, riêng gói 25000$, 50000$ lãi trả trong 300 ngày)
 * Quyền lợi chạy hệ thống:
   - Giới thiệu trực tiếp: 5% cho tất cả các gói
   - Hoa hồng nhị phân: 5%(200$), 7%(1000$), 8%(3000$), 10%(5000$, 10000$, 25000$, 50000$)
   - Hoa hồng cộng hưởng thu nhập trên nhị phân: 5%(Đời 1), 3%(Đời 2), 2%(Đời 3)
  (Tính thanh khoản: Đầu vào và đầu ra là Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, tiền về ví trong vòng 12h đến 24h)

Đây là thời điểm đi đầu của thị trường, được hợp tác với 1 Ekip rất mạnh, tính thanh khoản cao, dự án mới triển khai được chỉ 2 tuần lễ thôi, hãy mở lòng và chọn cho mình 1 nơi để đầu tư và xây dựng hệ thống thật nghiêm túc, năm 2018 sẽ là năm đột phá tài chính cho anh em chúng ta.
 
Link đăng ký làm F1 trực tiếp của Dương Hồng Lễ:  https://eliteam.co/authorize/register?ref=duonghongle84

 

Hướng Dẫn Rút Tiền Từ Office Eliteam Ra Ví Coin Bên Ngoài (16/07/2018)


Cơ hội hợp tác kinh doanh cùng công ty Eliteam đến từ nước Anh.
*Sản phẩm kinh doanh của Công ty tạo ra lợi nhuận chia sẻ cho nhà đầu tư:
  Hệ thống Mining, chuyên gia trading, tạo ra sàn giao dịch, ra đồng coin của Công ty,...
* Quyền lợi đầu tư:
   - Gói 200$: Lãi 10%/tháng + 10% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 1000$: Lãi 12%/tháng + 15% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 3000$: Lãi 15%/tháng + 18% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 5000$: Lãi 18%/tháng + 21% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 10000$: Lãi 21%/tháng + 24% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 25000$: Lãi 24%/tháng + 27% coin ETM + 5% coin ETN
   - Gói 50000$: Lãi 28%/tháng + 30% coin ETM + 5% coin ETN
   (Coin ETM là coin của Công ty Eliteam, coin ETN là coin đã lên sàn của đối tác, lãi các gói trả 360 ngày, riêng gói 25000$, 50000$ lãi trả trong 300 ngày)
 * Quyền lợi chạy hệ thống:
   - Giới thiệu trực tiếp: 5% cho tất cả các gói
   - Hoa hồng nhị phân: 5%(200$), 7%(1000$), 8%(3000$), 10%(5000$, 10000$, 25000$, 50000$)
   - Hoa hồng cộng hưởng thu nhập trên nhị phân: 5%(Đời 1), 3%(Đời 2), 2%(Đời 3)
  (Tính thanh khoản: Đầu vào và đầu ra là Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, tiền về ví trong vòng 12h đến 24h)

Đây là thời điểm đi đầu của thị trường, được hợp tác với 1 Ekip rất mạnh, tính thanh khoản cao, dự án mới triển khai được chỉ 2 tuần lễ thôi, hãy mở lòng và chọn cho mình 1 nơi để đầu tư và xây dựng hệ thống thật nghiêm túc, năm 2018 sẽ là năm đột phá tài chính cho anh em chúng ta.
 
Link đăng ký làm F1 trực tiếp của Dương Hồng Lễ:  https://eliteam.co/authorize/register?ref=duonghongle84

 

Hướng Dẫn Cụ Thể Cách Trade Coin Trên Sàn CoinExchange (12/07/2018)

Written By Dương Hồng Lễ on Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018 | Thứ Năm, tháng 7 12, 2018


Ở những bài trước Lễ đã hướng dẫn bạn đăng ký tài khoản tại sàn Binance
Trong bài viết này Lễ sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn cách đăng ký tài khoản tại sàn CoinExchange để mua bán, giao dịch những đồng coin mà các sàn khác không có.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản CoinExchange

Để bắt đầu bạn cần truy cập trang chủ CoinExchange tại đây!
Nhấn nút “REGISTER NOW”
huong dan dang ky coinexchang
Sau đó điền email, Username, Password vào ô đăng ký. Nhấn “Register”
Ngay sau đó bạn sẽ nhận được email yêu cầu kích hoạt tài khoản, mở mail và nhấn vào link trong email nhé.
Thông báo đăng ký thành công như hình dưới. Lúc này bạn cần cấu hình bảo mật thêm một chút nữa cho an toàn.
Nhấn nút “Account Settings & Security”
dang ky tai khona coinexchange
Bạn sẽ được chuyển đến trang cài đặt tài khảo. Nhấn nút “Manage Google Authenticator”

Bây giờ bạn cần:
  1. Tải ứng dụng Google Authenticator về điện thoại (trên Appstore hay Google Play tuỳ vào bạn dùng IOS hay Android nhé)
  2. Bật chức năng quét mã QR trên ứng dụng này và quét cái mã (hình dưới)
  3. Ngay sau đó bạn sẽ được cung cấp 6 số ngẫu nhiên (30 giây thay đổi 1 lần)
  4. Nhập 6 số này vào và nhấn nút “Confirm Google Authenticator Activation”
cai dat google authenticator
Lưu ý: Nhớ lưu lại cái dãy số Google Secret để phòng sau này khôi phục trong trường hợp mất điện thoại hoạt cài lại ứng dụng nhé.
Thông báp cài đặt bảo mật 2 lớp bằng Google Authenticator thành công như hình dưới.
bao mat 2 lop

Cách mua bán – giao dịch trên sàn CoinExchange

Bây giờ bạn có thể mua bán, giao dịch được rồi. Về cơ bản muốn mua các đồng coin thì bạn cần phải dùng Bitcoin để mua.
Và để có Bitcoin thì bạn cần nạp vào, để nạp BTC bạn có thể vào MY ACCOUNT -> Balances
cach mua ban coin tren coinexchange
Ở ngay dòng BTC bạn nhấn “Action” -> “Deposit BTC”
Bạn sẽ được chuyển sang trang tạo ví BTC, nhân nút “Generate New Address”
cach lay dia chi vi bitcoin tren coinexchange
Ok, bạn sẽ được cấp địa chỉ ví Bitcoin. Bây giờ bạn có thể gửi Bitcoin từ các sàn khác, hoặc mua trên Remitano vào gửi vào đây.
Sau khi có Bitcoin rồi thì bạn có thể dùng để mua các đồng coin khác. Nhấn MARKETS
Sau đó gõ tên đồng coin muốn mua vào ô tìm kiếm (ví dụ ở đây Lễ tìm đồng Bitdeal – gõ BDL)
Nhấn vào dòng BDL/BTC ngay khi nó xuất hiện.
mua ban coin tren coinexchange
Bạn sẽ được chuyển đến trang giao dịch, bây giờ bạn có thể mua bán, giao dịch như các sàn khác nhé.
mua ban tren san coinexchange
Ok như vậy bài viết này Lễ đã hướng dẫn bạn cách đăng ký tài khoản trên sàn CoinExchange, cũng rất đơn giản và dễ thao tác phải không nào.
Website Cung Cấp Thông Tin Đầy Đủ Về Cơ Hội Đầu Tư Và Hợp Tác Kinh Doanh Triển Khai Coin Sàn Rất Tiềm Năng ETM
Copyright © 2018. Website Cung Cấp Thông Tin Đầy Đủ Về Cơ Hội Đầu Tư Và Hợp Tác Kinh Doanh Triển Khai Coin Sàn Rất Tiềm Năng ETM.
Đường Link website: Dự Án Eliteam | Hướng Dẫn ĐKý MS | Hướng Dẫn Vào Gói | Cổng Truy Cập Thông Tin Eliteam | Tin Tức | Bí Quyết Hệ Thống | Đăng Ký Tìm Hiểu Eliteam | Dự Án Eliteam | Hướng Dẫn ĐKý MS | Hướng Dẫn Vào Gói | Cổng Thông Tin Eliteam